Pojmy v logistice

ADRevropská dohoda o silniční přepravě nebezpečného zboží (Accord Dangerous Route). Upravuje jakým způsobem je možno zboží přepravovat, bezpečnostní normy apod. Rozděluje zboží podle tříd nebezpečnosti.
AETRevropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě
BURZA NÁKLADŮ A VOLNÝCH VOZŮdatabáze nákladů určená především pro dopravní a spediční firmy. Ti zde mohou obchodovat s náklady nebo nabízet volná vozidla a dospět tak k optimálnímu vytížení kapacit!
BOČNICEje postraní díl vozidla. V užším smyslu je bočnice okraj nákladního vozidla, přívěsu, návěsu, atd.
CMR - ÚMLUVAmezinárodní úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě
CMR – NÁKLADNÍ LISTpřepravní doklad v rámci úmluvy CMR
CISTERNAje nádrž k uskladnění či převozu tekutin, většinou ve tvaru kvádru nebo válce
CARGOpřepravované zboží
CARNET TIRvýlučný soubor listin provázejících náklad v silniční mezinárodní dopravě zboží
CARNET ATAcelní doklad dovolující svému vlastníkovi dočasně dopravovat nebo posílat zboží aniž by platil clo
ČESMAD BOHEMIASdružení automobilových dopravců ČR
DISPONENTstanovuje, koordinuje a sleduje cesty vozového parku v přepravních firmách.
DUTYclo, poplatek za dovoz zboží vyměřený celními orgány
EXPORTvývoz zboží
EURO PALETApaleta, která má evropskou normovanou ložnou plochu; většinou ze dřeva (1200x800 mm).
EURO 1,2,3,4,5označení vozidel silniční dopravy splňujících limity se vztahem k životnímu prostředí
FRIGOpřeprava zboží pod řízenou teplotou
FYTO KONTROLAprohlídka zboží rostlinného původu prováděné před jeho průvozem na hraničních přechodech
FOOTstopa = 0,3048 m - měrná jednotka délky britské a americké soustavy
FRAGILE GOODSkřehké zboží
IMPORTdovoz zboží
IRUmezinárodní unie silničních dopravců
JUMBOsilniční vozidlo, souprava vozidel, s ložným prostorem o objemu od 101 do 120 m3
JUST IN TIME (JIT)dodání zboží „právě v čas“ tj. přesně v dohodnutém termínu
KONTEJNERužívá se především pro lodní, železniční a silniční přepravu, jedná se o velkou, pevnou a uzavřenou přepravku technicky uzpůsobenou ke stohování do několika vrstev nad sebou.
KOMBINOVANÁ PŘEPRAVAkombinace více druhů přeprav - např. lodní + silniční
KUSOVÉ ZBOŽÍveškeré zboží v malém množství, se kterým lze manipulovat a které lze nakládat „po kusech“. To obecně znamená veškeré zboží, které nevyžaduje žádné další speciální přepravní obaly a které lze přepravovat nákladními vozidly, v kontejnerech nebo letadly.
LOGISTIKAlogistika je proces pohybu zboží od objednání až po dodání zákazníkovi.
LOŽNÝ METRnormovaný rozměr z oblasti nákladní dopravy. Ložný metr je 1 metr ložného prostoru nákladního vozidla na délku. Při šířce nákladního vozidla cca 2,4 m odpovídá 1 ložný metr přibližně 2,4 m2 (2,4 m šířka x 1 m délka).
LOW DECKnízkoložné vozidlo v silniční dopravě
MEGAvozidlo silniční dopravy s ložným prostorem o objemu cca. 100 m3 a s ložnou výškou cca 3 m
MÝTNÉoplatek za použití cesty, silnice, dálnice, tunelu či mostu.
MULDAvozidlo speciálně uzpůsobené především pro přepravu svitků
NÁVĚSOVÁ SOUPRAVAnazývaná také jako tahač s návěsem nebo návěsový tahač. Sestává z návěsového tahače bez ložné plochy a (vyměnitelného) návěsu. Návěsový tahač tedy žádné zboží nepřepravuje, pouze tahá návěs, který zboží přepravuje – odtud pojem „tahač“.
NÁKLADNÍ LISTodesílatelem vystavený dokument, který doprovází zboží. Přitom slouží jako důkazní listina o uzavření a obsahu přepravní smlouvy a jako potvrzení o přijetí zboží, když se zboží převezme u zasílatele a dodá příjemci.
NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍzboží, které v případě nehody může ohrozit zdraví nebo životní prostředí (žíraviny, hořlaviny, výbušniny, jedy, apod.). Doprava nebezpečných nákladů je podmíněna udělením zvláštního oprávnění pro posádku kamionu a zvláštním technickým provedením vozidel k této dopravě (viz. ADR)
NADROZMĚRNÝ NÁKLADnáklad přesahující limitní rozměry silničních vozidel s nutností udělení zvláštního povolení k přepravě
OBAL NEVRATNÝobal pro jednorázové použití, který není nutno vracet výrobci či distributorovi, apod. (Např. jednoduchá kartónová krabice)
OBAL VRATNÝopak nevratného obalu, obvykle dražší obalové materiály, ale také palety, speciální palety apod.
OPEN TOP (OT)označení pro kontejner s nepevnou střechou umožňující nakládat zboží shora
PLACHTAplachta zastřešuje nákladní vozidlo, chrání přepravované zboží před povětrnostními vlivy
PALETAplochý ložný prostředek, který se používá k přepravě stohovatelného zboží z nejrůznějších materiálů, jako dřeva, plastu nebo ušlechtilé oceli. Nejznámější je europaleta.
PACKING LISTbalící list
PLATOdopravní prostředek bez plachty či skříně
POSTAL CODEpoštovní směrovací číslo v dané zemi
PLMpřekročená ložná míra
SKŘÍŇzcela uzavřená a zastřešená konstrukce nákladního vozidla.
SKLADMísto udržování zásob movitých věcných prostředků. Sklad s odpovídajícími zařízeními slouží obzvláště k příjmu, přípravě zboží k odběru a spedici materiálu.
SOUPRAVANákladní vozidlo, u kterého je přední náprava přívěsu namontována na točnici. Tím má souprava jeden bod otáčení na závěsu pro přívěs a jeden otočný bod na točnici, čímž je usnadněno projíždění zatáček.
SPEDITÉRSpeditér je obchodník, který organizuje přepravu zboží, resp. nákladů prostřednictvím dopravce
TAUTLINERdruh vozidla, které nemá pevné bočnice ložné plochy. Na bocích vozidla je opatřen posuvnými plachtami a integrovanými upínacími pásy.
TERMOoznačuje přepravu zboží citlivého na teplotu, především zboží, které má být udržováno teplé nebo horké.
ZASÍLATELzasílatelem se obecně míní společnost, která zadává objednávku logistických služeb u poskytovatele logistických služeb.
ZBOŽÍoznačuje obchodní zboží, tzn. věc (výrobek, produkt, materiální zboží), kterou lze získat pouze koupí nebo výměnou a která slouží k uspokojování lidských potřeb.
ZIP CODEpoštovní směrovací číslo v dané zemi

Zaujaly vás naše služby?

Svůj požadavek nám můžete sdělit také přímo vyplněním a odesláním poptávkového formuláře. 

Vaše poptávka